سخن گوهربار : حكمت 284دانش ، نابود كنندة عْذرها (اخلاقى، علمى) وَ قَالَ [عليه السلام] قَطَعَ الْعِلْمُ عُذْرَ الْمُتَعَلِّلِينَ . و درود خدا بر او ، فرمود: دانش، راه عذر تراشى را بر بهانه جويان بسته است.
منوی سایت
آموزش همگانی

معاونت آموزشی بنیاد نهج البلاغه استان اردبیل  از عموم علاقمندان محترم آموزش نهج البلاغه دعوت می نماید  برابر برنامه اعلام شده در منو آموزش همگانی در این محافل حضور داشته باشند.نمره نهایی

(معاون آموزش)

نمره روش شناسی ترجمه

استاد آزاددل

نمره کارگاه درک مفاهیم

استاد انور

شماره ملی

ردیف

غایب

غایب

غایب

6039886714

1

14.25

12.5

16

1467548278

2

غایب

غایب

غایب

1466035633

3

غایب

غایب

غایب

1467502065

4

13

10

16

1466929383

5

16

14.75

16

1581476061

6

غایب

غایب

غایب

1464923116

7

15.5

12.75

20

1461308798

8

19.5

19

20

1451328710

9

15.75

13.5

18

5669105109

10

غایب

غایب

غایب

14644005727

11

غایب

غایب

غایب

1462340652

12

غایب

غایب

غایب

1461422132

13

غایب

غایب

غایب

1670538990

14

غایب

غایب

غایب

1465745513

15

غایب

غایب

غایب

5049896037

16

غایب

غایب

غایب

0053351843

17

غایب

غایب

غایب

0054449790

18

19

17.75

20

1450420370

19

غایب

غایب

غایب

1451564775

20

16

14

18

1462134981

21

غایب

غایب

غایب

1620069296

22

غایب

غایب

غایب

1461290961

23

غایب

غایب

غایب

1630037273

24

غایب

غایب

غایب

0036349925

25

غایب

غایب

غایب

1463580002

26

غایب

غایب

غایب

1461481764

27

غایب

غایب

غایب

1671233565

28

غایب

غایب

غایب

1461445779

29

غایب

غایب

غایب

1672166977

30

غایب

غایب

غایب

4161016533

31

18

15.75

20

5669067932

32

15.25

14.5

16

1670054810

33

غایب

غایب

غایب

1461328500

34

19.25

18.25

20

1450044751

35

غایب

غایب

غایب

1465782974

36

14

11.75

16

1651713431

37

15.75

16.25

15

1652148469

38

14.5

13

16

1463410107

39

14.75

12.25

17

16101301138

40

غایب

غایب

غایب

1466218827

41

16.25

12.5

20

1462376134

42

 


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بنیاد نهج البلاغه اردبیل میباشد