امروز : یکشنبه 29 فروردین 1400
معاونت فرهنگی بنیاد نهج البلاغه دفتر استان اردبیل
 

 

مشخصات فردی معاون فرهنگی

نام و نام خانوادگی : علی مهدوی

 این معاونت به طور مستقل و زیر نظر مدیر بنیاد استان فعالیت می کند. مسئول این معاونت خود از علاقمندان به فعالیت در این حوزه می باشد .
معاونت فرهنگی با رویکرد فرهنگی و در چارچوب آئین نامه های مدون مراکز فرهنگی فعالیت می نماید .
معاونت فرهنگی دفتر بنیاد استان با دعوت از اساتید حوزه و دانشگاه ، تشکیل کارگروههای تخصصی فرهنگی را در راس کار خود قرار داده و ماموریت این معاونت گسترش فرهنگ نهج البلاغه خوانی و اشاعه فرهنگ علوی می باشد.