امروز : یکشنبه 29 فروردین 1400
اعضای هیات علمی بنیاد نهج البلاغه دفتر استان اردبیل

نهج البلاغه یکی از گرانقدرترین منابع فرهنگ اسلامی و تا حدودی مشابه قرآن است و باید با داشتن توان علمی خاص ، همه ابعاد و زوایای آن را بررسی کرد تا به اعماق سخن امام علی (ع) راه یافت و آن گاه در زمینه های جهان بینی الهی و ایدئولوژی اسلامی و به دست آوردن راه و رسم زندگی سعادتبخش از آن بهره جست.